, ,

RetailBox+ is Alive!

Na maanden van hard werken op de achtergrond kunnen we u nu met zelfvertrouwen en trots de RetailBox+ presenteren. Uit ervaring met onze klanten kwamen we steeds vaker de frustratie van marketing afdelingen tegen dat de klantgegevens zo verspreid door het bedrijf beheerd worden en dat het zo moeilijk is deze slagvaardig in te zetten via het juiste kanaal.

De afgelopen jaren is er veel geinvesteerd in het bedrijfsleven op het gebied van POS, ERP, CRM, CMS en E-commerce. Dat resulteert in een enorme hoeveelheid data die beschikbaar is binnen het bedrijf, maar die eigenlijk totaal niet bruikbaar is omdat ze niet eenduidig gesynchroniseerd zijn en de data ook nog niet geschikt is voor de juiste output. Iedere leverancier van een automatiseringsoplossing gebruikt zijn eigen parameters. Kassa leveranciers hebben verschillende producten artikelomschrijvingen. De RetailBoxPlus brengt dat allemaal bij elkaar.

Lees verder